Marion Polak Stichting

Richtlijnen aanvraag

Aanvraag:

1. Aanvragen dienen schriftelijke te worden ingediend bij de secretaris van de stichting;
2. Aanvraagbrief moet voldoen aan volgende criteria:

• Naam, adres en woonplaatsgegevens van aanvragende instantie vermelden;
• Bankgegevens (IBAN) van aanvragende instantie;
• Omschrijving en motivatie van aanvraag, inclusief totale kosten project;
• Indicatie van (a) welke andere wegen door aanvrager worden bewandeld om het project te realiseren; (b) welke andere instanties zijn benaderd en (c) of er ledenacties zijn (indien van toepassing);
• Gevraagd Bedrag.

Donatie Richtlijnen:

1. De stichting geeft alleen steun aan rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, vennootschappen en dergelijke) en niet aan particulieren.
2. Voor steun komen investeringen en eenmalige uitgaven (voor bijvoorbeeld een bijzonder project) in aanmerking - niet de gewone exploitatie kosten.
3. De voorkeur gaat uit naar aanwijsbare projecten.
4. Politieke doelen zijn als zodanig van ondersteuning uitgesloten.