Marion Polak Stichting

Logo

Het logo betreft het tegelplateau van Wera op Scoutcentrum Buitenzorg. Mevrouw Polak was sinds haar kindertijd een enthousiaste padvindster bij het Nederlands Padvindsters Gilde (vanaf 1974 Scouting Nederland). Haar padvindstersnaam was Wera (Weet Raad). Mw. Polak / Wera was jarenlang leidster bij de waterpadvindsters / zeeverkenners en zij hield ervan om scoutingtradities over te dragen op jonge mensen, zowel in Nederland als internationaal. Ze deed dat op heel persoonlijke wijze, met aandacht voor het kleine gebaar. Scouting was een belangrijk deel van haar leven en zij heeft vele meisjes de waarden van het padvindstersspel geleerd. Na het overlijden van Marion in 2003 heeft de toenmalige beheerster van Scoutcentrum Buitenzorg, Ingeborg van Dijk, een tegelplateau ontworpen met symbolen uit de scoutingtijd van Mw. Polak / Wera. Het tableau hangt in de hal van het Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn, ter nagedachtenis aan Mw. Polak.

Logo Marion Polak Stichting