Marion Polak Stichting

Doelstelling

De Marion G. Polak Stichting heeft het volgende ten doel, zoals vastgelegd in de Stichtingsakte:

“Het verstrekken van financiële steun aan en behartigen van de belangen van instellingen in Nederland en daarbuiten in met name Israël op zowel;
• sociaal en
• cultureel gebied,

Als ook op het gebied van;
• de zorg en hulpverlening aan lichamelijke en geestelijke gehandicapten, en
• al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Deze doelstelling is door het bestuur uitgewerkt in het donatiebeleid.