Marion Polak Stichting

Bestuur

Bestuurssamenstelling:

• Voorzitter: Pauline Alberti-Deul
• Secretaris: Sharon Friedeberg-Manassen
• Penningmeester: Ra’anan Nir

Beloningsbeleid:

• Het bestuur ontvangt geen geldelijke beloning. Gemaakte kosten (vnl. vervoerskosten) mogen gedeclareerd worden.