Marion Polak Stichting

Beleid

Doel:
Zie doelstelling.

Focus:
Inzake de doelstelling paste het mevrouw Polak om vooral aandacht te geven aan het concrete kleine gebaar, het detail, dat vaak juist het verschil maakt tussen ‘wel leuk’ en ‘bijzonder geslaagd!’. Zij doneerde liever geld voor een praktische, wendbare rolstoel voor een gehandicapte, dan voor een groot gehandicapten project waarbij haar bijdrage weliswaar nuttig zou zijn, maar niet traceerbaar.

Mevrouw Polak had een zeer brede belangstelling. Dit komt ook tot uiting in de wijze waarop zij haar donaties wilde verdelen. Trefwoorden in dit verband zijn: jeugdwerk en Scouting, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, Israël, bejaardenzorg, geschiedschrijving en historie, en natuur.

Deze trefwoorden laten ook zien op welke maatschappelijke vlakken de Marion G. Polakstichting actief is.

Donatie Categorieën:
(1) Zorg/hulpverlening
(2) Scouting,
(3) overig sociaal/cultureel
(4) “Kruimelwerk” (giften t/m EUR 500), en
(5) andere doelen.

Het bestuur streeft ernaar het jaarlijks beschikbare budget te verdelen over deze categorieën conform een vastgestelde verdeelsleutel.

Bekostiging:
De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengsten van het vermogen van de stichting.

Beheer van het vermogen:
Het vermogen wordt beheerd door de stichting. De stichting wordt hierin bijgestaan door gespecialiseerde vermogensbeheerders.